Pravidla účtu – zásady ochrany osobních údajů

VÝROBNÍ AKADEMIE OBCHODNÍ PODMÍNKY NECHT AGNIESZKA GRODZKA


 

OBSAH

§ 1 DEFINICE
§ 2 KONTAKT S PRODÁVAJÍCÍM
§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY
§ 4 ÚČET
§ 5
REKLAMACE § 6 OSOBNÍ ÚDAJE
§ 7 VÝHRADY

§ 1 DEFINICE

ÚČET – FUNKCE (SLUŽBA) OBCHODU ZDARMA UPRAVENÁ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH, DÍKY KTERÉ SI MŮŽE KUPUJÍCÍ OTEVŘÍT V OBCHODĚ INDIVIDUÁLNÍ ÚČET. KUPUJÍCÍ – JAKÝKOLI SUBJEKT NAKUPUJÍCÍ V PRODEJNĚ. OBCHOD – OBCHOD ACADEMY TOWN AGNES NETNAIL VEDENÍ PRODEJCE NA HTTPS://AKADEMIANETNAIL.PL/ PRODEJCE – PODNIKATEL VEDOUCÍ OBCHOD POD JMÉNEM MĚSTA AGNES ACADEMY NETNAIL, VSTUPIL DO CENTRÁLNÍCH ZÁZNAMŮ A RINESS THE CONDEMIANETNAIL O BOURCE A VEDENÍ CENTRÁLNÍCH ZÁZNAMŮ A INFORMACÍ O OBCHODNÍ ČINNOSTI, NIP 824-157-50-48, UL. ŻEROMSKIEGO 8 / 16.07-100 WĘGRÓW 
 
   
 

§ 2 KONTAKT S PRODÁVAJÍCÍM

 1. POŠTOVNÍ ADRESA: UL. ŻEROMSKIEGO 8/16
 2. E-MAILOVÁ ADRESA: MAGDA.GRODZKA@POCZTA.FM
 3. TELEFON: +48 500 371 358

§ 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ A NASTAVENÍ ÚČTU POTŘEBUJETE:
   
  • AKTIVNÍ E-MAILOVÝ ÚČET
  • ZAŘÍZENÍ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET
  • INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ PODPORUJÍCÍ JAVASCRIPT A COOKIES

§ 4 ÚČET

 1. OTEVŘENÍ ÚČTU JE ZCELA DOBROVOLNÉ A ZÁVISLÉ NA VŮLI KUPUJÍCÍHO.
 2. ÚČET DÁVÁ KUPUJÍCÍMU DALŠÍ MOŽNOSTI, JAKO JSOU: ZOBRAZENÍ HISTORIE OBJEDNÁVEK ZADENÝCH KUPUJÍCÍM V OBCHODĚ, KONTROLA STAVU OBJEDNÁVKY, NEBO NEZÁVISLÁ ÚPRAVA ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO.
 3. PRO OTEVŘENÍ ÚČTU VYPLŇTE V PRODEJNĚ PŘÍSLUŠNÝ FORMULÁŘ.
 4. PŘI ZALOŽENÍ ÚČTU JE MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM UZAVŘEN NA DOBU NEUČINU SMLOUVA O ÚČTU O PRAVIDLECH STANOVENÝCH V PRAVIDLECH.
 5. KUPUJÍCÍ MŮŽE ÚČET KDYKOLI BEZ NÁKLADŮ ZRUŠIT.
 6. PRO ZRUŠENÍ ÚČTU ZAŠLETE SVÉ ZRUŠENÍ PRODÁVAJÍCÍMU NA E-MAILOVOU ADRESU: MAGDA.GRODZKA@POCZTA.FM, COŽ DOSTÁVÁ K OKAMŽITÉMU VYMAZÁNÍ ÚČTU A UKONČENÍ.

§ 5 REKLAMACE

 1. REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE FUNGOVÁNÍ ÚČTU JE NUTNÉ ZASLAT NA E-MAILOVOU ADRESU MAGDA.GRODZKA@POCZTA.FM
 2. REKLAMACE VYŘIZUJE PRODÁVAJÍCÍ DO 14 DNŮ. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A VYHLÁŠENÍ REKLAMACE
 3. POKUD REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ NEPŘINÁŠÍ VÝSLEDEK OČEKÁVANÝ SPOTŘEBITELEM, MŮŽE MÍT SPOTŘEBITEL PROSPĚCH, S:
   
  1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PROVEDENÉ KRAJSKÝM INSPEKTOREM OBCHODNÍ INSPEKCE VOJVODSTVÍ, KTEROU JE NUTNÉ VYŽÁDAT O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ. POSTUP JE V ZÁSADĚ BEZPLATNÝ. SEZNAM INSPEKTORÁTŮ JE ZDE: HTTPS://WWW.UOKIK.GOV.PL/WAZNE_ADRESY.PHP#FAQ595 . 
  2. POMOC PŘÍSLUŠNÉHO TERÉNNÍHO STÁLÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO SOUDU PŘI OBCHODNÍ INSPEKČNÍ INSPEKCI VOJVODSTVÍ, KTERÉMU JE NUTNÉ PODAT ŽÁDOST K PROJEDNÁNÍ PŘÍPADU PŘED SOUDEM. POSTUP JE V ZÁSADĚ BEZPLATNÝ. SEZNAM SOUDŮ JE DOSTUPNÝ NA ADRESE : HTTPS://WWW.UOKIK.GOV.PL/WAZNE_ADRESY.PHP#FAQ596 . 
  3. INTERNETOVÉ ODR PLATFORMY DOSTUPNÉ NA ADRESE : HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/ . 

§ 6 OSOBNÍ ÚDAJE

 1. PRODÁVAJÍCÍ JE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH KUPUJÍCÍM PŘI POUŽÍVÁNÍ PRODEJNY.
 2. OSOBNÍ ÚDAJE KUPUJÍCÍHO JSOU ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY A PRO JEJÍ REALIZACI, DLE ZÁSAD OBECNÝCH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) O OCHRANĚ ÚDAJŮ (GDPR). PODROBNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRODÁVAJÍCÍM OBSAHUJTE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V OBCHODĚ.

§ 7 VÝHRADY

 1. JE ZAKÁZÁNO POSKYTOVAT NEZÁKONNÝ OBSAH KUPUJÍCÍMU.
 2. SMLOUVA O ÚČET JE UZAVŘENA V POLSKÉM JAZYCE.
 3. V PŘÍPADĚ VÁŽNÝCH DŮVODŮ, JAK JE UVEDENO V ODST 4, PRODÁVAJÍCÍ MÁ PRÁVO TYTO ÚČTOVÉ PŘEDPISY ZMĚNIT.
 4. DŮLEŽITÉ PŘÍČINY UVEDENÉ V ODST 3 JSOU:
   
  1. NUTNOST PŘIZPŮSOBIT PRODEJNU ZÁKONŮM PLATNÝM PRO ČINNOST PRODEJNY
  2. ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI POSKYTOVANÉ SLUŽBY
  3. ZMĚNA FUNKČNOSTI ÚČTU VYŽADUJÍCÍ ÚPRAVU PRAVIDEL ÚČTU.
 1. O PLÁNOVANÉ ZMĚNĚ PŘEDPISŮ ÚČTU BUDE KUPUJÍCÍ INFORMOVÁN NEJPOZDĚJI 7 DNŮ PŘED ÚČINNOSTÍ ZMĚNY PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU NA ADRESU PŘIDĚLENOU K ÚČTU.
 2. POKUD KUPUJÍCÍ NESOUHLASÍ S PŘIJETÍM PLÁNOVANÝCH ZMĚN, ŘEKNĚTE O TOMTO PRODEJCI ZASÍLÁNÍM ZPRÁV NA PŘÍSLUŠNOU E-MAILOVOU ADRESU PRODEJCE MAGDA.GRODZKA@POCZTA.FM CO BUDE DŮSLEDKOVAT ZA ÚČETNÍ ZAČÁTKU PNGNECHA. NEBO PŘED TAKOVÝM POŽADAVKEM KUPUJÍCÍHO.
 3. POKUD KUPUJÍCÍ PROTI PLÁNOVANÉ ZMĚNĚ NÁMITKY DO NAJÍZDNÍ ÚČINNOSTI NEVZTAHUJE, PŘEDPOKLADÁ SE, ŽE JI KUPUJÍCÍ AKCEPTUJE, COŽ NEPŘEDSTAVUJE ŽÁDNOU PŘEKÁŽKU UKONČENÍ SMLOUVY V BUDOUCNU.
 4. V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI SPORU S KUPUJÍCÍM, KTERÝ NENÍ SPOTŘEBITELEM, BUDE PRO KANCELÁŘ PRODÁVAJÍCÍHO PŘÍSLUŠNÝ SOUD.
 5. ŽÁDNÉ Z USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEVYLUČUJE ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEOMEZUJE PRÁVA SPOTŘEBITELE PODLE ZÁKONŮ.

Pravidla zpravodaje

PRODEJNA NETNAIL ACADEMY

§ 1 DEFINICE

NEWSLETTER – BEZPLATNĚ ELEKTRONICKY POSKYTOVANÁ SLUŽBA, DÍKY KTERÉ MŮŽE PŘÍJEMCE SLUŽBY ZÍSKAT OD POSKYTOVATELE SLUŽBY ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY. OBCHOD – OBCHOD ACADEMY NETNAIL PROVEDENÝ POSKYTOVATELEM SLUŽEB U POSKYTOVATELE SLUŽEB – PODNIKATEL VEDOUCÍ OBCHOD POD JMÉNEM MĚSTA ACADEMY NETNAIL AGNES ZAPOJIL DO CENTRÁLNÍCH ZÁZNAMŮ A INFORMACÍ O OBCHODNÍCH A INFORMACÍCH PROVEDENÝCH ÚSTŘEDNÍM MINISTRATIVNÍHO ÚŘADU. O FIRMĚ, NIP 824-157-50-48, UL. ŻEROMSKIEGO 8 / 16.07-100 WĘGRÓW 
  
 

§ 2 Zpravodaj

 1. PŘÍJEMCE SLUŽBY MŮŽE POUŽÍVAT SLUŽBU NEWSLETTER.
 2. K POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NEWSLETTER POTŘEBUJETE ZAŘÍZENÍ S POSLEDNÍ VERZÍ INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE, PODPORUJÍCÍ JAVASCRIPT A COOKIES, S PŘÍSTUPEM K INTERNETOVÉ SÍTI A AKTIVNÍM ÚČTEM.
 3. E-MAILOVÉ ZPRÁVY ODESLANÉ V RÁMCI TÉTO SLUŽBY BUDOU ODESÍLANY NA E-MAILOVOU ADRESU, KTEROU POSKYTNE PŘÍJEMCE SLUŽBY PŘI PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU.
 4. PŘÍJEMCE SLUŽBY V PRVNÍM KROKU POSKYTNE E-MAILOVOU ADRESU TOHOTO MÍSTA NA WEBOVÉ STRÁNCE, KDE SI CHCE ZPRÁVY ZÍSKAT. POTÉ NA E-MAILOVOU ADRESU UVEDENOU V PRVNÍM KROKU POSKYTOVATEL SLUŽBY ZAŠLE PŘÍJEMCI SLUŽBY ZPRÁVU OVĚŘUJÍCÍ E-MAILOVOU ADRESU, KTERÁ OBSAHUJE POTVRZOVACÍ ODKAZ OD POSKYTOVATELE SLUŽBY. PO POTVRZENÍ PŘÍJEMCE SLUŽBY JE PREFERENCI PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU UZAVŘENA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A POSKYTOVATEL SLUŽBY JI ZAHÁJÍ PRO SLUŽBU PŘÍJEMCE.
 5. ZPRÁVY ODESLANÉ V SOUČÁSTI NEWSLETTERU BUDOU OBSAHOVAT INFORMACE O MOŽNOSTI UNS-OUT A TAKÉ ODKAZ K ODHLÁŠENÍ.
 6. PŘÍJEMCE SLUŽBY SE MŮŽE KDYKOLI ODHLÁSIT Z ODBĚRU NEWSLETTERU, A TO BEZ UDÁNÍ DŮVODU NEBO NESENÍ JAKÝCHKOLI NÁKLADŮ POMOCÍ MOŽNOSTI UVEDENÉ V ODSTAVCI 1. 5 NEBO ZASLÁNÍM ZPRÁVY NA E-MAILOVOU ADRESU POSKYTOVATELE SLUŽBY: MAGDA.GRODZKA@POCZTA.FM
 7. POUŽITÍM ODKAZU K ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU NEWSLETTERU NEBO ZASLÁNÍ ZPRÁVY POŽADUJÍCÍ ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU NEWSLETTERU BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK OKAMŽITÉ UKONČENÍ TÉTO SLUŽBY.

§ 3 Reklamace

 1. STÍŽNOSTI TÝKAJÍCÍ SE NEWSLETTERU JE NUTNÉ POSKYTOVAT POSKYTOVATELI SLUŽBY NA E-MAILOVOU ADRESU: MAGDA.GRODZKA@POCZTA.FM
 2. POSKYTOVATEL SLUŽBY ODPOVÍ NA STÍŽNOST DO 14 DNŮ OD OBDRŽENÍ STÍŽNOSTI.

§ 4 Osobní údaje

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVANÝCH PŘÍJEMCEM SLUŽBY PŘI POUŽÍVÁNÍ NEWSLETTERU JE POSKYTOVATEL SLUŽBY.
 2. OSOBNÍ ÚDAJE PŘÍJEMCŮ SLUŽEB JSOU ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY A PRO JEJÍ REALIZACI V SOULADU S ZÁSADY OBECNÝCH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) O OCHRANĚ ÚDAJŮ (GDPR). PODROBNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRODÁVAJÍCÍM OBSAHUJTE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V OBCHODĚ.

§ 5 Závěrečná ustanovení

 1. POSKYTOVATEL SLUŽEB SI VYHRAZUJE PRÁVO ZMĚNIT TYTO PODMÍNKY POUZE Z DŮLEŽITÝCH DŮVODŮ. DŮLEŽITÝM DŮVODEM JE NEZBYTNOST ZMĚNY PODMÍNEK ZPŮSOBENOU MODERNIZACE SLUŽBY NEWSLETTER NEBO ZMĚNOU ZÁKONA, KTERÉ MAJÍ DOPAD NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POSKYTOVATELEM SLUŽBY.
 2. INFORMACE O PLÁNOVANÉ ZMĚNĚ PŘEDPISŮ BUDE ZASLÁNA NA E-MAILOVOU ADRESU PŘÍJEMCE SLUŽBY PŘI PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU NEJMÉNĚ 7 DNŮ PŘED ÚČINNOSTÍ ZMĚN.
 3. POKUD PŘÍJEMCE SLUŽBY NEBUDE NÁMITKY PROTI PLÁNOVANÝM ZMĚNÁM, DOKUD NEVSTUPUJÍ V ÚČINNOST, JE SOUHLASÍM S JEJICH PŘIJETÍM.
 4. V PŘÍPADĚ NEAKCEPTOVÁNÍ PLÁNOVANÝCH ZMĚN BY PŘÍJEMCE SLUŽBY MĚL ZASLAT INFORMACE O TOMTO NA E- MAILOVOU ADRESU POSKYTOVATELE SLUŽBY: MAGDA.GRODZKA@POCZTA.FM, COŽ BUDE OVLIVNĚNO UKONČENÍ UKONČENÍ SMLOUVY.  
 5. JE ZAKÁZÁNO POSKYTOVAT NELEGÁLNÍ OBSAH PŘÍJEMCE SLUŽBY.

logo-akademia-netnail-1

informacje

© 2021 Akademia Netnail. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Koszyk zakupowy

0
image/svg+xml

Brak produktu w koszyku

Kontynuuj zakupy